Saldo
Menu główne
KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW "SALDO"
SP. Z O.O.
31-070 KRAKÓW
UL. JÓZEFA DIETLA 19/24

tel/fax: (012) 422 53 71
tel: 606 180 485

http://www.saldokrakow.com.pl
e-mail: audyt@saldokrakow.com.pl
Saldo

Witamy na naszej stronie


Kancelaria Biegłych Rewidentów „SALDO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie ul. Józefa Dietla 19/24 jest firmą audytorską działającą na podstawie uprawnień potwierdzonych wpisem na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2307 (Uchwała nr 204/13/2000 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16.06.2000r.; Decyzja nr 204/5/13/2000 z dnia 16.06.2000 r. Krajowej Izby Biegłych Rewidentów).

Prezesem  Zarządu Kancelarii  jest  osoba posiadająca wyższe wykształcenie ekonomiczne, posiadająca  uprawnienia  biegłego  rewidenta o  nr ewid. 3038.

Przedmiotem działania Kancelarii Biegłych Rewidentów "SALDO" spółka z o.o. w Krakowie jest: